Skip to main content

Opdateret Dato: 20 Januar, 2019

Privatlivspolitik

Privatlivs- og cookiespolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Da vi behandler persondata, har vi derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

INDEN DU KLIKKER er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger eller for at gøre dine rettigheder som registreret gældende, kan du gøre det på: kontakt@indenduklikker.dk

Såfremt du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, kan du indgive en klage hos Datatilsynet. Dette kan ske på Datatilsynets hjemmeside.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmaadresse, e-mail og telefonnummer.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmaadresse, e-mail og telefonnummer.

Derudover tager vi forbehold for, at vi i visse tilfælde indsamler nogle af de oplysninger på dig, som du måtte have gjort tilgængelige på sociale medier, herunder særligt LinkedIn. Dette kan både være almindelige og personfølsomme oplysninger, og disse behandles derfor efter Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra e.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent el.lign.

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Administration af din relation til os

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Behandling af vores køb/ydelser
  • Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at indsamle viden om adfærd på vores hjemmeside. Som eksempel på brug:

Forbedring af vores produkter og tjenester

Administration af din relation til os

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse såfremt der er relevante ændringer i dine data. Du kan benytte dig af kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer, hvorefter vi vil sørge for at opdatere dine persondata. Bliver vi selv opmærksomme på, at dine data ikke er korrekte, så opdaterer vi selv dine oplysninger.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at trække samtykket tilbage.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, samt vores underleverandører. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse (sikre tredjelande).

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Det er defineret ovenfor, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Dette er dog betinget af, at det teknisk kan lade sig gøre, og at indsamlingen af oplysninger er baseret på enten samtykke eller kontrakt. Flytningen af dine oplysninger må heller ikke krænke andre personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Leder du efter noget specielt?